Sumana

Sumana of San-Chai föddes 2010 i Tyskland och blev min första avelskatt. Hon fick en kull med bland annat Vildvittra i som nu för generna vidare i min avel. Sumana bor hos min dotter med hennes siames och orientaler. Hon är en mycket trevlig men bestämd korat dam.